System ogrzewania ściennego NTH

miedzSystem ogrzewania ściennego NHT to instalacja składająca się z miedzianych paneli grzewczych wykorzystujących rury cieplne do rozprowadzania ciepła na dużej powierzchni. Panel grzewczy składa się z rury cieplnej (ciepłowodu) odpowiednio wyprofilowanej połączonej z kolektorem za pomocą, którego gorący czynnik grzewczy (np. woda), rozprowadzany jest do pomieszczeń. Przymocowane bezpośrednio do przegrody panele grzewcze pokrywa się warstwą tynku o grubości ok. 30 mm. Warstwa tynku pokrywająca elementy grzewcze jest nagrzewana przez ciepłowody i przekazuje ciepło otoczeniu w postaci subtelnego promieniowania. Montaż paneli najkorzystniej jest wykonać na ścianach zewnętrznych otaczających nasze mieszkanie, w celu wyrównania temperatur powierzchni wszystkich ścian otaczających pomieszczenie (ściana zewnętrzna jest zawsze chłodniejsza). W układzie tym ściany zewnętrzne powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,3 W/m2K. W przeciwnym wypadku należy uwzględnić dodatkową izolację zewnętrzną lub wewnętrzną, aby uniknąć dodatkowych strat ciepła.

Rura cieplna (ciepłowód) służy do efektywnego, praktycznie izotermicznego i dynamicznego (w ruchu nieustalonym) przekazywania ciepła. Do transportu ciepła wykorzystywany jest hermetycznie zamknięty czynnik roboczy w dwóch stanach skupienia: wrzącej cieczy (odbierającej ciepło) i skraplającej pary (oddającej ciepło). Temperatura elementu grzewczego zależy od warunków termodynamicznych dostarczania i odbierania ciepła. Regulowana jest ona poprzez zmianę temperatury czynnika dostarczającego ciepło, co pociąga za sobą także zmianę ciśnienia w elemencie grzewczym. Pojemność cieplna rury cieplnej w stosunku do strumienia przekazywanego ciepła jest niewielka umożliwiając realizację procesów dynamicznych, o stałych czasowych rzędu kilkudziesięciu sekund.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto przeprowadzić sondowanie CPTu.