Automatyczne systemy nawadniania

nawadnianieAutomatyczne systemy nawadniania parku to nie tylko oszczędność naszej siły i czasu, lecz przede wszelkim wody. Jednocześnie układ rozprowadza ją tak, że zostanie optymalnie wykorzystana przez wzrastające w ogrodzie roślinki. Może on być też meblowany w sterownik, który sam o określonym czasie pobudzi podlewanie.

Układ podlewający jest lokatą dosyć cenną, jednak można go rozbudowywać stopniowo, wyruszając od wersji pryncypialnej. Całkowita instalacja składa się z kilku szczegółów. Naczelnym z nich są urządzenia nawadniające: zraszacze, emitery i żyłki kropkujące. Następne to: przewody doprowadzające wodę, szczegóły zrzeszające, elektrozawory i ustrojstwo operujące.

Ważnym detalem instalacji jest studzienka dystrybucyjna – plastikowa skrzynka, od której odjeżdżają następne części. Te zaś podłączone są do hurtownika elektrozaworem, który otwiera się albo zagradza pod działaniem pomysłu elektrycznego spływającego ze sterownika. Wspaniałym szczegółem systemu są koronki nawadniające – najczęściej podatne rurki polietylenowe w czarnych kolorach, w jakich nie rozkręcają się glony. Do linii podlewających mocuje się końcówki. Trzeba wspominać, że na krańcu każdego przewodu może występować tylko jeden ich wariant.

Są to: zraszacze wynurzalne albo naziemne, mikrozraszacze jak również linia kroplująca. Zraszacze naziemne nadają się do podlewania miniaturowych przestrzeni – np. rabat. Do nawadniania trawników towarzyszą zraszacze wynurzalne, które po wykonaniu swojego posłannictwa zatają się w podłóg. Mikrozraszacze zdołają nawodnić jedynie kawałek rabaty kwiatowej. Linki kroplujące sprawdzą się natomiast w podlewaniu roślin wstających w stopniach.

O instalacji warto pomyśleć już podczas projektowania parku. Dotyczy to zwłaszcza stwierdzenia źródła werbunku wody, rozlokowania zraszaczy, liczby linii skrapiających oraz długości i średnicy rurek. Można też zaniechać z samodzielnego układania i urządzania systemu podlewającego, zawierzając to zagadnienie poświadczanemu instalatorowi. W podtrzymywaniach o wydajność podłoża wody i rysunek zagospodarowania obrębu może on dobrać najodpowiedniejsze wyroby a także zainstalować system. Wykorzystywane przyszłościowe technologie zezwalają na zamierzenie organizmu podlewającego nawet w parkach lub na gazonach już egzystujących, bez potrzeb ich rozkopywania.